Fugt- og Gastest

 

Gastest

Gastesten er en sikkerhedsundersøgelse af selve gasanlægget. Den udførlige gastest er en gennemgang af F-gasinstallationen og vognen forsynes med et VG-nummer efter endt test. Gastesten består af følgende punkter:

  • Gasflaskeforsyningssystemet: Gasrummet kontrolleres for placering af gasflaske og ventilation Funktionskontrollen af trykregulatoren eller den automatiske omskifter, hvis en sådan er monteret, checkes sammen med regulatorslangens tilstand, afgangstrykket og lukketrykket.
  • Rørinstallation og apparattilslutning: Ledningsføringer, rørledninger, afspærringsventiler og apparattilslutninger checkes, og der udføres en tæthedsprøve ved 150 m/bar.
  • Gasforbrugende apparater: Kogebord, køleskab,varmeovn, vandvarmer og evt. ekstraudstyr checkes for termosikring, flammestabilitet og forbrænding af co og co2. derudover foretages en tilstandskontrol af de gasforbrugende apparaters betjeningsgreb, samt aftrækket fra køleskabet incl. en eventuel rensning (anbefales gjort hvert 2. år.)
  • Ventilation: Friskluftsåbningerne til alle apparater og almen ventilation i vognen efterses og kontrolleres.
  • Dokumentation: Der tjekkes for tilstedeværelsen af brugervejledninger og sikkerhedsinstrukser til alle gasapparater.
  • Konklusion: Testen afsluttes med forslag til forbrdringer.

 

 

Fugttest

Her bliver campingvognen gennemgået for fugt/karosseritræthed, idet luftfugtigheden måles på udvalgte steder i vognen. Der måles på 3 forskellige punkter i vognen: Målepunkt 1 findes midt på en væg, punkt 2 findes på en væg ved en spant og punkt 3 findes ved en fæsteplade. Derudover måles for generel fugt og vand i konstruktionen. Fugttesten består af følgende målinger:

  • Målepunkt 1: Fugtigheden måles i højre hjørne for og bag, venstre hjørne for og bag, i gaskassen, døren, skærmkassen, samt midt på sidevæggen. Fugtværdien må disse steder ikke overskride 6%. Ved værdier over 15% bør der foretages reparation.
  • Målepunkt 2: Fugtigheden måles ved alle vinduer. Fugtværdierne må her ikke overskride 14%. Ved værdier over 25% bør der foretages reparation.
  • Målepunkt 3: Fugtigheden ved taglugen, skorstenen, antenne – gennemføring, Wc – klap, tagventil, emhætteventil, skubbehåndtag, serviceklap, front- og baglygter og eventuelle andre gennemføringer måles. Fugtværdien må ikke overskride 19%.
  • Konstruktionen: Slutteligt måles for fugt i selve konstruktionen, der max må ligge på 20%, mens der maximalt må være 25% frit flydende vand i vognen.

Andre test

Derudover foretager vi gerne en brugvognstest / helheds vurdering hvis du står og skal sælge din vogn. Således får du en fagmands vurdering af vognens aktuelle tilstand.

Udfyld formularen nedenfor for at komme i kontakt med os. Du kan også ringe til os på telefonnummeret i bunden af siden.